Forklaring av fraværsregler

8. okt 2021 kl 15:49 Tårn Helge Helgøy

Forklaring og eksempel på fravær

Last ned (PDF)

Fraværskoder

Eksempel

X: Udokumentert fravær.

 • Teller på 10%-regelen
 • Kommer på vitnemål/kompetansebevis. 
 • Kan ha innvirkning på orden og atferd (Skulk/ugyldig fravær)
 • Alt udokumentert fravær.

M: Udokumentert fravær, melding gitt. 

 • Teller på 10%-regelen
 • Kommer på vitnemål/kompetansebevis
 • Meldes av eleven selv eller foresatte.
 • Ikke innvirkning på orden og atferd
 • Sykdom med egenmelding
 • Mesteparten av kjøreopplæringen, også oppkjøring og teorieksamen.
 • All kjøreopplæring til traktor, motorsykkel

D: Dokumentert fravær.

 • Teller IKKE på 10%-regelen
 • Kommer på vitnemål/kompetansebevis
 • Dokumenteres fortrinnsvis av sakkyndig, lege, tannlege og psykolog.
 • Dokumentasjon fra helsepersonell/Vigdis.
 • Sikkerhetskurs veg: Langkjøring, kartkjøring.
 • Sikkerhetskurs bane: Glattkjøring

!: Eleven har opplæring i andre fag.

 • Teller IKKE på 10%-regelen
 • Kommer IKKE på vitnemål/kompetansebevis

Brukes når eleven ikke har fått undervisning i et fag pga. annen aktivitet i skolens regi. Benyttes når skolen har planlagt en annen opplæring for eleven i denne økta.

 • Når elever er på utflukt, fagsamlinger, heldagsprøver mm.

R: Rettighetsfravær.

 • Teller IKKE på 10%-regelen
 • Kommer IKKE på vitnemål/kompetansebevis

Er rettighetsfravær, slik som møte i elevrådet eller annet skoleadministrativt arbeid. Benyttes ved elevrådsarbeid, samtale med rådgiver/ helsesøster/ledelse og avtalt studiearbeid.

 • Elevrådsarbeid
 • Helsesøster, PPT, rådgiver
 • Studiedager

 

§: Trukket fra på vitnemål etter søknad. Med paragraf menes det at fraværet ikke skal telle på vitnemålet, etter innvilgelse av søknad for dette. § fravær gjelder heldagsfravær, inntil 10 dager.

§ fravær: Elev søker om fravær til rektor/kontaktlærer. Kontaktlærer fører kode D på dagen(e) det gjelder. I etterkant av fraværet, så søker eleven om å få gjort om dette til §. Dette gjøres i VIS.

 • Begravelse, bryllup
 • Sesjon
 • Politisk arbeid, hjelpearbeid
 • Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå
 • Helse og velferdsgrunner, kronisk sykdom