Viljar vil bli fjellsikrar, mens Lotte ønsker å bli tømrar og arkitekt.

 

Dagskuleeleven Lotte frå Bryne set pris på at utdanningsprogrammet er praktisk retta.

- Eg likar betre å lære gjennom å gjere enn å sitte stille i eit klasserom og høyre på ein lærar, seier Lotte.

Internateleven Viljar frå Moi er einig.

- At kvardagen er praktisk, gjer at eg likar skulen betre enn nokon gong. Eg er ikkje ein type som klarar å sitte stille i klasserommet ei heil skuleveke, seier han. 

Praksis i bedrifter

Praktisk arbeid står på timeplanen både på skulen og i ulike bedrifter. Då Viljar fekk innblikk i fjellsikrar-yrket hos entreprenøren Risa AS, bestemte han seg for å søke seg vidare til Vg2 anleggsteknikk.

- Dagane i praksisperioden var fylte med fysisk tungt arbeid. Eg hadde 13-timarsdag og budde på brakke. Sjølv om det var tungt arbeid, fann eg ut at eg vil bli fjellsikrar og starte eige firma på sikt, seier han.

«Det er skamdigg å bu på internat. Eg finn tinga mine der eg la dei ifrå meg og treng ikkje springe rundt i heile huset fordi mamma har gøymt dei.» - Viljar, Moi

Fleirtalet av bygg- og anleggsteknikk-elevane prøvar seg hos ulike tømrarbedrifter i løpet av året. Lotte hadde praksis hos Neumann Bygg og lærte meir om treslag og materialeigenskapar, noko som er nyttig når ho skal vidare på Vg2 tømrar. Etter læretida vil ho ta bygg på teknisk fagskule og ønsker seinare å studere arkitektur.

- Eg vil lære korleis det er å bygge eit hus før eg begynner på arkitektstudiet. Med fagbrev som tømrar kan eg bli ein betre arkitekt, seier ho.

«Lærarane på Tryggheim ser deg og lyttar til deg. Dei tilpassar seg elevane sine.» - Lotte, Bryne

Slik kan timeplanen sjå ut

 

  Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08:10 08:55 1 Praktisk yrkesutøvelse Praktisk yrkesutøvelse Praktisk yrkesutøvelse Praktisk yrkesutøvelse Arbeidsmiljø og dokumentasjon
08:55 09:40 2 Praktisk yrkesutøvelse Praktisk yrkesutøvelse Praktisk yrkesutøvelse Praktisk yrkesutøvelse Arbeidsmiljø og dokumentasjon
Friminutt            
09:50 10:35 3 Arbeidsmiljø og dokumentasjon Arbeidsmiljø og dokumentasjon Engelsk Engelsk Arbeidsmiljø og dokumentasjon
09:35 11:20 4 Praktisk yrkesutøvelse Praktisk yrkesutøvelse Engelsk Engelsk Matematikk
Lunsj            
11:45 12:30 5 Praktisk yrkesutøvelse Praktisk yrkesutøvelse Kristendomskunnskap Engelsk Matematikk
Friminutt            
12:35 13:20 6 Praktisk yrkesutøvelse Praktisk yrkesutøvelse Naturfag Matematikk Naturfag
Friminutt            
13:25 14:10 7 Praktisk yrkesutøvelse Praktisk yrkesutøvelse   Kroppsøving Kristendomskunnskap
Friminutt            
14:15 15:00 8   Yrkesfaglig fordypning   Kroppsøving  

Avdelingsleiar og lærar Bjarte Gudmestad

475 01 610 bgudmestad@tryggheim.no

Rådgjevar og lærar Kjartan Håland

51 79 80 15 477 90 519 khaland@tryggheim.no

Påbygging til generell studiekompetanse

Elever som har gått Vg1 og Vg2 yrkesfag, kan søke påbygging til generell studiekompetanse for å kunne studere på høyskole og universitet. Undervisningen følger de offentlige læreplaner, og www.vilbli.no gir en oversikt over fag- og timefordeling.

I tillegg til obligatoriske fag velger påbygg-elever selv ett programfag som består av fem skoletimer i uka. Tryggheim gir et variert tilbud av programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering. Elevenes valg er med på å påvirke tilbudet som settes opp. Aktuelle programfag kan være:

 • Biologi 1
 • Engelsk 1
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
 • Fysikk 1
 • Informasjonsteknologi 1 eller 2
 • Psykologi 1
 • Rettslære 1
 • Sosiologi og sosialantropologi

Skolen har 60 elevplasser på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Slik kan påbygg-timeplanen se ut

  Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08:10 08:55 1 Norsk Naturfag Norsk   Programfag
08:55 09:40 2 Norsk Naturfag Matte   Programfag
Friminutt            
09:50 10:35 3 Norsk Programfag Matte Matte Programfag
09:35 11:20 4 Naturfag Programfag Programfag Matte Historie
Lunsj            
11:45 12:30 5 Historie Norsk Programfag Historie Programfag
Friminutt            
12:35 13:20 6 Historie Norsk Programfag Historie Programfag
Friminutt            
13:25 14:10 7 Norsk Kroppsøving   Norsk Matte
Friminutt            
14:15 15:00 8 Norsk Kroppsøving   Norsk  

Vg1 bygg- og anleggsteknikk

Programområda Tryggheim tilbyr:

 • Vg2 anleggsteknikk
 • Vg2 treteknikk
 • Vg2 tømrar

Praksis: Utplassering i bedrift om hausten og våren

Læretid etter Vg2: To år i bedrift

Elevtal: 85 fordelt på Vg1 og Vg2

vilbli.no kan du lese om kva yrke elevar kan velje innanfor bygg- og anleggsteknikk. 


Tryggheimelev vann Skole-NM

Christian frå byggavdelinga gjekk til topps i Skole-NM i snikkarfaget 13. april 2023. I løpet av meisterskapen i Larvik fekk han mellom anna helse på kronprins Haakon.