Søknad og opptak

Tryggheim vgs er ein kristen friskule på Jæren med 550 elevar. 220 av dei bur på internat. Skulen har studiespesialisering, yrkesfag og ei tilrettelagt avdeling.

Kva må vera med i søknaden?
Når du søker Tryggheim, er det viktig at du bruker skulen sitt søknadsskjema og søker med julekarakterane dine. Desse må du legge ved når du søker, eller du ettersender dei. Ta også med karakterar frå andre avslutta fag frå ungdomskulen.

Ønsker du å sende papirsøknad, kan du lasta han ned frå menyen på sida.

Har du behov for tilrettelegging, sjå her.

Elevar som søker Vg1 studiespesialisering
Sjekk informasjonen i nedtrekk-menyen.

Bu på internat?
Ønsker du å bu på internat, eller lurar du på om du kan få bustipend som kan dekke internatkostnadene? Les meir her.

Søknadsfrister
Særskilt opptak 1. februar
Ordinært opptak 1. mars

 

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk
Vg2 Anleggsteknikk
Vg2 Treteknikk
Vg2 Tømrar

Vg1 Elektro og datateknologi
Vg2 Datateknologi og elektronikk
Vg2 Elenergi og ekom

Vg1 Helse- og oppvekstfag
Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfag
Vg2 Helsearbeidarfag

Vg1 Studiespesialisering
Vg2 Studiespesialisering
Vg3 Studiespesialisering

Vg3 Påbygging, generell studiekompetanse

Tilrettelagt avdeling med arbeidslivstrening

 

Fremmedspråk:
Elevenes ønsker om språk avgjør hvilke tilbud som gis av fransk, spansk og tysk nivå 1 og 2.
Ønsket sendes på eget skjema sammen med ja-svar på tilbud om plass.

Programfag allerede på Vg1:
Vi tilbyr breddeidrett, entreprenørskap og bedriftsutvikling og informasjonsteknologi. Dette er valgfritt og innebærer 5 timer ekstra i uken. Dette kan gi færre timer på Vg2 og/eller Vg3.

 

Ønsker du å bli bedre kjent med skulen, internatet og fritidstilboda?

Sjå gjerne opptak frå tidlegare utgåver av open skule og digital besøksdag.