Nyvinning på TryggheimGir ut skulemagasin

Bli betre kjent med skulen og utdannings- og fritidstilboda.

18. jan 2021 kl 13:00

Tjue sider er klare til å sjåast og lesast her digitalt. Dersom du ønsker papirutgåve av bladet, kan du sende namnet ditt og adressa di til post@tryggheim.no.

Du kan også sjå digital skule og digital besøksdag i opptak (nedst i saka).