Oppstart i januar

Her kommer mer info om hvordan skolen blir organisert de to første ukene i januar.

17. des 2021 kl 09:33 Kjetil Fylling

Det blir andakt og info fra møtesalen kl. 09.25 mandager, via Youtube. Link blir lagt ut på Tryggheim Official.

Kantina blir stengt – og det blir ikke servering av havregrøt. Styrkerommet blir og stengt. Kroppsøving blir organisert med egentreningsopplegg som erstatning for fysisk oppmøte. TA kan ha kroppsøving som vanlig – men med 1 meters avstand.

Skriftlige vurderingssituasjoner: Disse gjennomføres i hovedsak på skolen.

Det blir satt ut pulter og stoler i møtesalen. Disse vil stå med minst 2 meters avstand. Her blir det utsatte heldagsprøver og dette blir og det nye prøverommet på onsdager kl. 1325.

På rødt nivå skal elevene ha 1 meter avstand i klasserommet og i friminuttene. Kontaktlærere lager oppdaterte klassekart ift. smittesporing.

Vg1 og Vg2 yrkesfag har plass til alle elevene i de klasserommene de er i – så her møter alle på skolen. Det blir noen klasseromsbytter, elevene det gjelder får beskjed om det. Elevene på elektro kan oppholde seg kantina i friminuttene og lunsj, siden klasserommene deres blir låst i friminuttene.

1ST, 2ST, 3ST og 3PB: Disse er på sine vanlige klasserom, men klassene blir delt i to, halve klassen møter annenhver dag – resten har hjemmeundervisning.

En god del programfag, fremmedspråk og andre fag har færre elever. Disse kan samles hele gruppen på skolen hver dag, hvis det er praktisk gjennomførbart for elevene. Dette avtaler faglærer med elevene direkte.

Se vedlagte Excel-fil for inndeling av elevene i 1ST, 2ST, 3ST og 3PB. 

 • Gruppe 1 møter på skolen: Mandag 3.1, onsdag 5.1, fredag 5.1, tirsdag 11.1 og torsdag 13.1
 • Gruppe 2 møter på skolen: Tirsdag 4.1, torsdag 6.1, mandag 10.1, onsdag 12.1 og fredag 14.1

RØDT NIVÅ – internat

 • Det blir utvidet åpningstid på frokosten.
 • Elevene deles opp i familiegrupper – Vigdis holder på med dette.
  • Elevene spiser på faste bord med familiegruppa
  • Elevene har ikke besøk på internatet av andre enn de i familiegruppa
  • De fleste organiserte aktiviteter på fritiden innstilles, elevene oppfordres til å finne på ting sammen i familiegruppene
  • Det blir møter på torsdager og søndager – inntil 50 med registrering og faste plasser.
 • Internatene blir låst – slik at kun de elevene (og alle lærere selvsagt) som bor der kan låse seg inn.