SmittevernRetningslinjer og korona-tiltak

Versjon 28. september 2021 oppdatert med nye retningslinjer etter gjenåpningen av Norge.

10. sep 2021 kl 14:39 Tårn Helge Helgøy

#covid-19

Hvis du er syk/har nyoppståtte luftveissymptom, bli hjemme fra skolen!

Ved symptom, ha lav terskel for testing, enten vanlig test eller hurtigtest.

Hvis du er nærkontakt (ikke samme husstand), bør du testes, enten vanlig test eller hurtigtest x2.

Les gjeldende retningslinjer her på Hå kommune.

 

Kunnskap om smitte blant barn og unge

Mange foreldre har spørsmål om den økende smitten og konsekvensene for barn og unge. FHI har nylig oppsummert kunnskapen de har om barn og smitte, og vi anbefaler å vise til denne informasjonen hvis dere får spørsmål fra foreldre. Den kan også være nyttig å ha med seg i foreldremøter. 

Les mer om smitte blant barn og unge på udir.no

Retningslinjene under her gjelder ikke etter gjenåpningen, men vil kunne bli tatt i bruk ved et større smitteutbrudd knyttet til skolen/lokalt i kommunen.

 • Kunnskap om smitte blant barn og unge
 • Grunnpilarer
 • Hvis du blir syk eller har symptomer
 • Nivådeling
  • Grønt nivå
  • Gult nivå
  • Rødt nivå
 • Fravær og organisert studiearbeid

 

Grunnpilarer

Formålet med rådene er å begrense smittespredning av covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge:

 1. Syke personer skal ikke være på skolen
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakt mellom personer

 

Hvis en blir syk eller har symptomer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Blir du syk i løpet av skoledagen drar du hjem eller til rommet umiddelbart. Internatelever melder til internatleder Vigdis om de blir syke. Internatelever som kan reise hjem bør gjøre det, men unngå kollektivtrafikk.

Symptomer på covid-19 kan være milde, men det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, så derfor må en være hjemme også om en føler seg i god form men har symptomer på luftveisinfeksjon. Symptomer kan være halsvondt, forkjølelse og lett hoste. Ofte får en hodepine og muskelsmerter i tillegg, men ikke alltid.

Har en symptomer på covid-19, bør en bestille test for covid-19. Elever og ansatte i skolen prioriteres.

Om noen ved skolen tester positivt for covid-19, vil helsetjenesten gjennomføre smittesporing, og bestemme hvem som skal i karantene og testes.

 

Nivådeling

Veilederen er delt inn i grønt, gult og rødt nivå, mange tiltak går igjen på flere nivå. Smittevernmyndighetene bestemmer hvilket nivå tiltakene skal legges på.

Grønt nivå

Før du kommer til Tryggheim

 • Ha fokus på smittevern, hygiene og trygg sosial kontakt, slik at du reduserer risikoen for å dra med deg smitte til skolen.

 

Generelle regler

 • Følg FHIs regler om håndhygiene (vask/sprit ofte), hostehygiene (papirlommetørkle/armkrok), unngå klemming, håndhilsing og fysisk kontakt.

 

Sykdom (som gult nivå)

 

Undervisning og fellessamlinger

 • Du skal alltid vaske hender før du går til skolen/klasserommet, etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før og etter måltider, etter uteaktivitet og generelt ved skitne hender. Håndsprit er et alternativ til håndvask.

 

Matsal

 • Vask alltid hendene før du går til matsalen, og hold god mathygiene.

Renhold i internatet

 • Du må vaske internatrommet minst hver uke. Det blir romsjekk ukentlig.
 • Fløykjøkken/gangvask internat: Vask og sjekk torsdag.
 • Bruk av fløykjøkken: Vask alltid hender før bruk. Vask opp grundig etter bruk.
 • Det er håndsprit ved alle innganger.

Gult nivå 

Før du kommer til Tryggheim

 • Ha fokus på smittevern, hygiene og trygg sosial kontakt, slik at du reduserer risikoen for å dra med deg smitte til skolen.

 

Generelle regler

 • Følg FHIs regler om avstand (1 meter), håndhygiene (vask/sprit ofte), hostehygiene (papirlommetørkle/armkrok), unngå klemming, håndhilsing og fysisk kontakt. Vask alltid hendene før du går inn i klasserom, matsal eller andre fellesområder.
 • Internatelevene er delt inn i familiegrupper. Dere kan være sammen på elevstove/rom, være sammen i kantine/dagligstue og spise sammen.
 • Familiegruppene gjelder kun på fritiden, og de vil kunne bli justert i løpet av skoleåret.
 • Unngå større samlinger. Det kan være maks 10 personer sammen i grupper (husk 1 m avstand). 10-grensa gjelder ikke i undervisning. Bruk fellesareal og uteområdet til sosialt samvær. Prioriter å være i «familiegruppe».
 • I gymsalen kan en være 15 personer samtidig under idrettsaktiviteter.
 • Besøksregler: Du kan ha besøk av elever fra en annen fløy/annet internat. Det skal alltid være maks 3 personer på internatrom (husk 1 m avstand).
 • Utover det er det ikke tillatt med besøk utenfra i internatet. Overnattingsbesøk elever imellom er heller ikke tillatt.
 • Reising ut fra skolen: Elever som bruker kollektivtrafikk må følge de anbefalingene som gis om reiser kollektivt.
 • Ha oversikt over dine nærkontakter (personer du er i fysisk kontakt med eller nærmere enn 2 meter i 15 minutter), noter gjerne ned slik at det er lettere å gi liste ved eventuell smittesporing.

 

Sykdom

 • Hvis du blir syk, må du straks melde fra til kontaktlærer og/eller internatleder. Syke elever/ansatte skal ikke gå på skolen eller i matsal/fellesrom. For internatelever har internatleder eventuelt dialog med legekontoret om symptomer/smittefare/testing.
 • Hvis du er syk, må du være i karantene til du er symptomfri, og ellers følge legens anvisning.
 • Internatelever tar med til internatet (for sikkerhets skyld): Eget febertermometer, Paracet e.l., ekstra sengetøy.
 • Generelt gjelder FHIs karantene- og isolasjonsregler: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/?term=&h=1.
 • Elever som må i hjemmekarantene (etter reise eller nærkontakt til en med covid-19) skal som hovedregel reise hjem/være hjemme. Elever som ikke kan reise hjem får tilrettelagt karantene på skoleområdet (eget rom/bad, ikke opphold i klasserom/matsal/andre fellesrom, matservering på rom). Ved hjemreise skal offentlig transport unngås, og vi ber om at eleven hentes på skolen. Skolen kan eventuelt legge til rette for transport dersom henting ikke lar seg gjøre.
 • Ved eventuelt Covid-19-tilfelle skal eleven i hjemmeisolasjon. For elever som ikke kan reise hjem, vil skolen legge til rette for dette på skolens område.
 • Ved eventuelt bekreftet Covid-19-tilfelle: Kommunelegen gjør kontaktoppsporing og vurderer hvilke andre elever/ansatte som skal i karantene og testes.

 

Undervisning og fellessamlinger

 • Du skal alltid vaske hender før du går til skolen/klasserommet, etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før og etter måltider, etter uteaktivitet og generelt ved skitne hender. Håndsprit er et alternativ til håndvask.
 • Elevene skal ha faste plasser i klasserommet, med god avstand. Hold generelt minst 1 meters avstand til medelever utenom klasserommet. Unngå større grupper og trengsel, også i friminutt.
 • Hold avstand på 1 meter til lærere og andre ansatte.
 • Følg rutine for vask av egen pult ved start av skoledag og ved bytte av klasserom.
 • Skolebøker, pc og annet læremateriell skal oppbevares på eget internatrom utenom undervisningstida.

 

Matsal

 • Matsal og kantine er forbeholdt internatelever til frokost, middag og kvelds. Elevene ved elektroavdelingen kan bruke matsal og kantine i lunsjen.
 • Vask alltid hendene før du går til matsalen, og hold god mathygiene.
 • Hold minst 1 meter avstand ved eventuell kø.
 • Elevene setter seg med fløygruppene/familiegruppene, det vil være oppmerket hvor de forskjellige gruppene skal sitte.
 • Følg regler og anvisninger. Unngå generelt felles berøringspunkter.
  • Middag blir servert porsjonsvis på tallerken.
  • Brødskiver og pålegg blir lagt på tallerken av kjøkkenpersonell.
  • Melk- og juicedispensere trykkes på med serviett.
  • Ved 2. gangs-servering, tas ny tallerken, nytt bestikk og nytt glass.

 

Renhold i internatet

 • Du må vaske internatrommet minst hver uke. Det blir romsjekk ukentlig.
 • Internatet er alltid låst. Bruk nøkkelbrikke/kort.
 • Hjemmeboende har ikke tilgang til internatet.
 • Fløykjøkken/gangvask internat: Vask og sjekk mandag, tirsdag og torsdag. Ny rutine innføres med spriting av dørhåndtak i hele fløyen/fellesdører.
 • Bruk av fløykjøkken: Vask alltid hender før bruk. Vask opp grundig etter bruk. Tørk over håndtak etc. med sprit til slutt.
 • Det er håndsprit på ved alle innganger.

 

Fritidsaktiviteter

 • Styrkerommet har en begrensning på maks 5 personer samtidig. Følg rutiner for spriting av hender, rengjøring og registrering.
 • Dagligstue kan brukes, men hold nødvendig avstand.
 • Ha uteaktiviteter så langt det er mulig.
 • Frisbeegolf: Følg anviste spritrutiner.
 • Ballbinge: Følg rutiner for spriting av hender og ball.
 • Sandvolleybane: Kan brukes ved organiserte grupper. Følg rutiner for spriting av hender og ball.

Rødt nivå

Før du kommer til Tryggheim (som gult nivå)

 • Ha fokus på smittevern, hygiene og trygg sosial kontakt, slik at du reduserer risikoen for å dra med deg smitte til skolen

 

Generelle regler (som gult nivå, men med følgende presiseringer:)

 • Det dannes «familiegrupper» på rundt 7 personer. Dere kan være sammen på elevstove/rom, være sammen i kantine/dagligstue og spise sammen.
 • Reising ut fra skolen: Elever bør unngå unødvendig reising/turer/samlinger utenfor skolen. Hjemreise i helger: Vi anbefaler minst mulig hjemreiser. Ved hjemreise bør en mest mulig unngå offentlig transport.

 

Sykdom (som gult nivå)

 

Undervisning og fellessamlinger (som gult nivå, men med følgende presiseringer:)

 • En del av undervisningen vil foregå på Teams/Canvas, særlig i grupper som innebærer blanding av klasser, men også for å begrense antall elever som er fysisk på skolen til enhver tid.
 • Det blir gjort endringer på timeplanen, f.eks. kortere dager på skolen eller hele dager med fjernundervisning.

 

Matsal (som gult nivå)

 

Renhold i internatet (som gult nivå)

 

Fritidsaktiviteter (som gult nivå, men med følgende presiseringer:)

 • Gymsal, fellesgarderobe/dusj og styrkerom holdes stengt inntil videre.
 • Ballbinge: Ikke vanlig spill. Følg avstandsregler og kun små grupper. Følg rutiner for spriting av hender og ball. Det er egne regler for organisert trening.

 

Fravær og organisert studiearbeid

Generell info om fravær ligger her: Oversikt over fraværsregler

Det er behov for noen presiseringer i forhold til organisert studiearbeid, om når det er aktuelt og hvordan det skal dokumenteres. Organisert studiearbeid er aktuelt om en elev har lette symptomer, eller er satt i karantene, og får en det godkjent kan en unngå at det blir ført fravær. I tillegg fører det til at eleven holder seg oppdatert i fagene, og faglærer vil få oversikt over hva elevene har jobbet med. Det vil ikke bli lagt opp til Teams-undervisning for enkeltelever som er syke eller i karantene, men det kan bli aktuelt om hele klasser er i karantene.

Ved rødt nivå, eller ved syke faglærere så er det også aktuelt med organisert studiearbeid for hele grupper, men i så fall følger elevene beskjedene de får i forhold til hva de skal jobbe med. Da vil det også kunne bli undervisning på Teams.

 

Faglærers oppgaver:

 • Sørger for at oppdaterte periodeplaner, evt. powerpointer og dokumenter som deles ut ligger tilgjengelig på Canvas.

 

Elevens oppgaver:

 • Melder snarest mulig fra til kontaktlærer om at han blir hjemme og årsak.
 • Foreldre til elever over 18 år må melde i fra om sykdom for at det skal bli R-fravær
 • Holder seg oppdatert på hva som ligger på Canvas. Hvis en er usikker på hva en skal jobbe med, melder en faglærer om det.
 • Jobber med skolearbeid i de fagene en har etter timeplanen ved karantene, luftveissymptomer eller sykdom der eleven er i full stand til å jobbe med skolearbeidet.
 • Ved positiv Korona-test melder en umiddelbart fra til rektor og kontaktlærer.

 

Kontaktlærers oppgaver:

 • Gjør om dokumentert fravær til R-fravær.
 • Tar kontakt med elever som har over 3 dager fravær for oppfølging.