Tilbud om vaksine for elever født i 2004 og 2005

Hå kommune tilbyr frivillig vaksinering av 16- og 17-åringer på Tryggheim 3. september.

24. aug 2021 kl 08:11 Kjetil Fylling

Elever som fyller 16 år ETTER 1. september, må ha skriftlig samtykke fra begge foresatte. Dette tar de med til vaksinering den 3. september.

Det er viktig å understreke at dette er et tilbud – ikke noe de må. Det er Hå kommune som tilbyr dette – vi legger kun til rette for at elevene kan få ta vaksinen i skoletida på skolen.

Kontaktlærere sjekker i klassen for hvor mange som ønsker vaksine. Det er for at kommunen skal vite hvor mange som kommer.

På vaksinasjonsdagen den 3.september får klasser/trinn tildelt ulike tidspunkt, så det blir en «styrt drop-in».

Informasjon og samtykkeskjema lastes ned, skrives ut og tas med om man vil vaksineres.

Last ned (PDF)