Velkommen til temadag/foreldredag/skuledag 5. november

Temadagen nærmer seg. Velkommen både foreldre, foresatte og elever. Her finner dere program og lenke til nyhetsbrevet som er sendt ut. Minner om at dette er en obligatorisk skoledag for elevene fram til og med festen. Elevene må møte opp senest kl.16.00 for registrering.

6. okt 2022 kl 13:25 Tårn Helge Helgøy

Les hele nyhetsbrevet her.

Program

1315–1430: Fleksi middag/kaffi

1300–1445: Tilbod om samtalar med kontaktlærar/faglærar/andre. NB: Bestilling av samtalar på førehand innan måndag 31. oktober kl. 2359. Bestill her: http://tiny.cc/temadag22

1400–1430: Samling for internatforeldre i møtesalen

1500–1530: Foreldremøte klassevis i heimerommet til klassane

1330–1730: Ungdomsbedriftene på Tryggheim VGS har utstilling i gymsalen

1530–1600: Frukostbrød/kaffi

Elevar: Hugs registrering på biblioteket i løpet av temadagen.

1600–1700: Foredrag ved Marianne Fredbo/KVS Lyngdal i møtesal/gymsal for alle. Foreldre/føresette kan og følge med på streaming i kantine/daglegstove

1730–1815: Festkveld for alle i møtesal/gymsal. Andakt ved Stian Bjørsvik. Elevar deltek. Streaming til daglegstove/kantine.

Pause med loddsal frå 1815-1845, kaker/kaffi/frukostbrød

1845–1915: Russebasar – alle er velkomne!