Tryggheim har to arrangement i løpet av året der 10.-klassingar kan få innblikk i skule- og fritidslivet. Om hausten - ein onsdag ettermiddag i november - kan ungdomsskuleelevar og foreldre delta på open skule. Tryggheim arrangerer i tillegg hospiteringsdag og besøkshelg i januar kvart år (blei arrangert 19. og 20. januar 2024).

Viss du er interessert i å besøke skulen, går det an å avtale eit tidspunkt med studieleiar Anne Lise H. Flatebø. E-posten hennar er aflatebo@tryggheim.no. 

 


Slik var programmet for hospitering og besøkshelga 2024  

Hospiteringsfredagen:

 • 09.30 - Velkomst og info i møtesalen
 • 10.00-13.00 - Velg undervisningsopplegg blant utdanningsprogrammene våre:
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Elektro og datateknologi
  • Helse- og oppvekstfag
  • Studiespesialisering
 • 11.20-11.45 - Lunsj i møtesalen, frokostbrød og juice
 • 13.15-13.30 - Felles avslutning av hospiteringsdagen
 • 13.30-14.30 - Middag
 • 14.00 - Går over til besøkshelg

Besøkshelgsfredagen:

 • 14.30 -18.00 - Aktiviteter
 • 17.00 - Innkvartering
 • 18.00 - Kveldsmat
 • 18.30 - 20.00 Aktiviteter
 • 20.00 - Kveldsmøte
 • 20.45 - Russekiosk og lapper
 • 22.00 - Underholdning
 • 23.00 - Grilling
 • 23.30 - Nattkino med popcorn
 • 02.00 - Innetid og rotid

Besøkshelgslørdagen:

 • 10.00-11.00 - Frokost
 • 11.15 - Morgenandakt
 • 11.30 - Omvisning og aktiviteter på avdelingene
 • 13.00 - Omvisning internat og aktiviteter i kantina
 • 14.30 - Taco

 

Sjå sending frå open skule

Her finn du ei direktesending i opptak frå arrangementet open skule onsdag 22. november 2023. Tidlegare og nåverande elevar fortel om skule- og fritidslivet på Tryggheim.

 


Internatleiar Benedikte Pollestad

488 65 381 bpollestad@tryggheim.no

Studieleiar I Anne Lise H. Flatebø

51 79 80 65 932 55 076 aflatebo@tryggheim.no

Rådgjevar og lærar Kjartan Håland

51 79 80 15 477 90 519 khaland@tryggheim.no