Helsesjukepleiar

Helsesykepleier (Hå kommune) Martine Risholm

45876170 MartineR.S.Risholm@ha.kommune.no

Hvem?
Martine Risholm er helsesjukepleiar på Tryggheim vgs

Hva?
Helsesykepleier har taushetsplikt og elevene kan ta opp ulike spørsmål og utfordringer med henne. Det kan være angående venner, trivsel, bekymringer, mobbing, stress, press, ernæring, kropp, seksuell helse og psykisk helse. Helsesykepleier journalfører all kontakt med elevene.

Hvor?
Kontor i 3. etasje, hovudbygget.

Når?
Mandag og onsdag 08:00 - 14.00

Bestille time?
For å få time kan ein banke på døra eller sende sms til 458 76 170.

Fravær?
Time hos helsesykepleiar regnes som gyldig fravær, husk lapp med bekreftelse før du går fra timen.

Helsestasjon for ungdom
Nærbø: måndagar kl. 14.00 - 16.30
Lyngvegen 14

Meir info her.

Helsesykepleier (Hå kommune) Martine Risholm

45876170 MartineR.S.Risholm@ha.kommune.no