Skoleruta Tryggheim vgs 2022/2023

2022-2023

PDF

 

Info

Skoledager

August

16.-19. august: Planleggingsdager

Lørdag 20. august: Skolestart Vg1

Mandag 22. august: Skolestart Vg2 og Vg3

9

September

Vg2 og Vg3 tur: 12. – 20. september

22

Oktober

10.-14. oktober: Høstferie (uke 41)

Fredag 28. oktober: OM-dagen

16

November

Lørdag 5. november: Temadag – skoledag

23

Desember

Onsdag 21. desember: Siste skoledag før juleferien.

15

Januar

Tirsdag 3. januar: Skolestart etter juleferien

Fredag 13. januar: Slutt første halvår

21

(9/12)

Februar

Leirskole uke 8: Vg1 gruppe 1

Uke 9: Vinterferie (27. februar - 3. mars)

18

Mars

Uke 9: Vinterferie (27. februar - 3. mars)

Leirskole uke 10: Vg1 gruppe 2

20

April

Påskeferie fra og med mandag 3. april

Planleggingsdag: Tirsdag 11. april

Skolestart etter påskeferie: onsdag 12. april

14

Mai

Mandag 1. mai: Fridag

Onsdag 17. mai: Grunnlovsdag – fridag

Torsdag 18. mai: Kristi himmelfartsdag - fridag

Fredag 19. mai: Fridag. Mulig eksamensdag for Vg2 og Vg3

Mandag 29. mai: 2. pinsedag – fridag

18

Juni

Onsdag 21. juni: Siste skoledag

Torsdag 22. juni: Planleggingsdag

15

1. halvår: 20. august – 13. januar: 94 skoledager
2. halvår: 16. januar – 21. juni: 96 skoledager
Totalt antall skoledager: 190

Godkjent skolestyret, 7. desember 2021

2023-2024

PDF

 

Info

Skoledager

August

15.-18. august: Planleggingsdager

Lørdag 19. august: Skolestart Vg1

Mandag 21. august: Skolestart Vg2 og Vg3

10

September

Vg2-tur: 8. – 16. september

21

Oktober

9.-13. oktober: Høstferie (uke 41)

17

November

Lørdag 5. november: Temadag – skoledag

23

Desember

Onsdag 20. desember: Siste skoledag før juleferien.

14

Januar

Onsdag 3. januar: Skolestart etter juleferien

Fredag 12. januar: Slutt første halvår

21

(8/13)

Februar

Leirskole uke 8: Vg1 gruppe 1

Uke 9: Vinterferie (26. februar - 1. mars)

17

Mars

Uke 9: Vinterferie (26. februar - 1. mars)

Leirskole uke 10: Vg1 gruppe 2

16

April

Påskeferie fra og med mandag 25. mars

Skolestart etter påskeferie: onsdag 2. april

21

Mai

Onsdag 1. mai: Fridag

Torsdag 9. mai: Kristi himmelfatsdag - fridag

Fredag 10.mai: Fridag

Fredag 17. mai: Grunnlovsdag – fridag

Mandag 20. mai: 2. pinsedag – fridag

18

Juni

Onsdag 19. juni: Siste skoledag

Torsdag 20. juni: Planleggingsdag

13

1. halvår: 19. august – 12. januar: 93 skoledager
2. halvår: 16. januar – 21. juni: 98 skoledager
Totalt antall skoledager: 191 (Elevene skal ha 190)

  • OM-dagen skal plasseres – avventer plassering ift. evt. personaltur
  • Det skal også inn en ekstra planleggingsdag, som også kan bli plassert ift.
    personaltur

Godkjent i skolestyret 14. desember 2022