Skoleruta Tryggheim vgs

2023/2024

PDF (24.02.23)

 

Info

Skoledager

August

15.-18. august: Planleggingsdager

Lørdag 19. august: Skolestart Vg1

Mandag 21. august: Skolestart Vg2 og Vg3

10

September

Vg2-tur: 7. – 15. september

21

Oktober

9.-13. oktober: Høstferie (uke 41)

Fredag 27. oktober: OM-dag

17

November

Lørdag 11. november: Temadag – skoledag

23

Desember

Onsdag 20. desember: Siste skoledag før juleferien.

14

Januar

Onsdag 3. januar: Skolestart etter juleferien

Fredag 12. januar: Slutt første halvår

21

(8/13)

Februar

Leirskole uke 8: Vg1 gruppe 1

Uke 9: Vinterferie (26. februar - 1. mars)

17

Mars

Uke 9: Vinterferie (26. februar - 1. mars)

Leirskole uke 10: Vg1 gruppe 2

16

April

Påskeferie fra og med mandag 25. mars

Skolestart etter påskeferie: tirsdag 2. april

21

Mai

Onsdag 1. mai: Fridag

Torsdag 9. mai: Kristi himmelfartsdag - fridag

Fredag 10.mai: Fridag

Fredag 17. mai: Grunnlovsdag – fridag

Mandag 20. mai: 2. pinsedag – fridag

18

Juni

Fredag 14. juni: Siste skoledag
Avslutningsfest for Vg2 yrkesfag og Vg3.

Torsdag 20. juni: Planleggingsdag

13

1. halvår: 19. august – 12. januar: 93 skoledager
2. halvår: 16. januar – 21. juni: 98 skoledager
Totalt antall skoledager: 191 (Elevene skal ha 190)

  • Det skal inn en ekstra planleggingsdag.

Godkjent i skolestyret 14. desember 2022

2024/2025

PDF (26.01.24)

 

Info

Skoledager

August

13.-16. august: Planleggingsdager
 
Lørdag 17. august: Skolestart Vg1
 
Mandag 19. august: Skolestart Vg2 og Vg3

11

September

Vg2 tur: 19.-26. september
 
Vg3 tur: 25.-28. september

21

Oktober

7.-11. oktober: Høstferie (uke 41)

18

November

Lørdag 9. november: Temadag – skoledag
 
Torsdag 14. november: OM-dag
 
Fredag 15. november: Planleggingsdag

21

Desember

Fredag 20. desember: Siste skoledag før juleferien.

15

Januar

Mandag 6. januar: Skolestart etter juleferien

Fredag 10. januar: Slutt første halvår

20

(5/15)

Februar

Leirskole uke 8: Vg1 gruppe 1

Uke 9: Vinterferie (24.-28. februar)

15

Mars

Leirskole uke 10: Vg1 gruppe 2

21

April

Påskeferie fra og med mandag 14. april
 
Skolestart etter påskeferie: tirsdag 22. april

17

Mai

Torsdag 1. mai: Fridag
 
Torsdag 29. mai: Kristi himmelfartsdag - fridag
 
Fredag 30. mai: Fridag.

19

Juni

Mandag 9. juni: 2. pinsedag – fridag
 
Torsdag 19. juni: Siste skoledag
 
Fredag 20. juni: Planleggingsdag

13

1. halvår: 17. august – 10. januar: 91 skoledager
2. halvår: 16. januar – 19. juni: 99 skoledager
Totalt antall skoledager: 190