Skoleruta Tryggheim vgs 2021/2022

2021-2022

  Info Skoledager
August
10.-13. august: Planleggingsdager

Lørdag 14. august: Skolestart Vg1

Mandag 16. august: Skolestart Vg2 og Vg3

13
September


22
Oktober 11.-15. oktober: Høstferie (uke 41) 16
November
Onsdag 3. november: OM-dagen

4. – 5. november: Planleggingsdager (friskolefestival)

Lørdag 13. november: Temadag og russebasar for elever og foresatte. Obligatorisk skoledag for elevene.

21
Desember
Torsdag 16. desember: Julefest på kvelden for elever og personale

Fredag 17. desember: Siste skoledag før juleferien.

13
Januar
Mandag 3. januar: Skolestart etter juleferien

Fredag 14. januar: Slutt første halvår

21
Februar
Uke 8: Leirskole Vg1 gruppe 1

19
Mars


Uke 9: Vinterferie (28. februar - 4. mars)

Uke 10: Leirskole Vg1 gruppe 2

Onsdag 9. mars og lørdag 12. mars: Tryggheimbasar

30. mars – 8. april Vg2- og Vg3-tur.

19
April


Påskeferie fra og med mandag 11. april

Skolestart etter påskeferie: tirsdag 19. april

15
Mai
Tirsdag 17. mai: Grunnlovsdag – fridag

Torsdag 26. mai: Kristi himmelfartsdag - fridag

Fredag 27. mai: Fridag. Skriflig eksamen engelsk Vg1. (For de som kommer opp)

19
Juni


Mandag 6. juni: 2. pinsedag – fridag

Fredag 10. juni: Avslutningsfest Vg2 og Vg3

Fredag 17. juni: Siste skoledag

Mandag 20. juni: Planleggingsdag

12

1. halvår: 14. august – 14. januar: 95 skoledager
2. halvår: 17. januar – 17. juni: 95 skoledager
Totalt antall skoledager: 190