Skoleskyss

Det er Kolumbus som er ansvarlig for skoleskyssen i Rogaland.
Ungdombillettordningen er en ordning som alle fra og med 15 år og til og med 22 år kan benytte seg av. Den gjelder for buss, tog og båt, se mer info her.

Noen elever har rett på gratis skoleskyss, det gjelder i hovedsak de som bor utenfor ungdomsbillettsonen (se kart), men det gjelder også elever som pga varige eller midlertidige funksjonshemminger har rett på individuelt tilrettelagt skyss. Det er mer info om gratis skoleskyss på Kolumbus sine nettsider.

Elever som trenger individuelt tilrettelagt skyss tar kontakt direkte med skolen.

Elever som ønsker å søke om gratis skoleskyss gjør dette på Min Skyss

Er det spørsmål ta kontakt på post@tryggheim.no eller 51 79 80 00.