Betalingsplan 2023/2024

Plan for faktura

Faktura blir sendt ut kvar månad frå september til juni. Faktura vert sendt ut 3-4 veker før den forfell til betaling den 20. i kvar månad.

Her er nokre døme på betalingsplan for skuleåret -23/24 for ein internatelev som bur på det dyraste internatet.

Vg1 internatelev SUM Skulepengar Internat (kost/losji) Depositum Internat
PC ***
September** 13 650   2 550   11 100      
Oktober 13 688   1 700   7 400   1 000   3 588 
November 9 100   1 700   7 400      
Desember 9 100   1 700   7 400      
Januar 9 100   1 700   7 400      
Februar 9 100   1 700   7 400      
Mars 9 100   1 700   7 400      
April 9 100   1 700   7 400      
Mai 9 100   1 700   7 400      
Juni 4 550   850   3 700      
Juli       - 1 000    
  94 420  
17 000  
74 000  
0   3 588 

Internatelev som bur på det dyraste internatet og som skal delta på Vg2-tur:

Vg2 internatelev SUM Vg2 Europa *
SUM Vg2 Israel *
Skole-penger Internat (kost/losji) Vg2-tur Europa *
Vg2-tur Israel *
September** 14 850   16 200   2 550   11 100   975   2 325  
Oktober 9 900   10 800   1 700   7 400   650   1 550  
November 9 900   10 800   1 700   7 400   650   1 550  
Desember 9 900   10 800   1 700   7 400   650   1 550  
Januar 9 900   10 800   1 700   7 400   650   1 550  
Februar 9 900   10 800   1 700   7 400   650   1 550  
Mars 9 900   10 800   1 700   7 400   650   1 550  
April 9 900   10 800   1 700   7 400   650   1 550  
Mai 9 900   10 800   1 700   7 400   650   1 550  
Juni 4 950   5 400   850   3 700   325   775  
  99 000  
108 000  
17 000  
74 000  
6 500   15 500  

* I tillegg kjem påmelding til skuleturen på kr 1.500 som skal betalast våren Vg1.

** Faktura for september gjeld betaling for halve august og heile september. Det blir derfor ekstra stort beløp som skal betalast i september. Ta kontakt med skulen om du ønskjer å betale inn eit beløp i august for å sleppe stort beløp i september.

*** Ved bestilling av PC kan eleven velgje å betale PC over tre skuleår.

Plan for spesialdiett

Kva Utsending Betalingsfrist
Tillegg for spesialdiett Ved behov månadleg