Betalingsplan 2024/2025

Plan for faktura

Faktura blir sendt ut kvar månad frå september til juni. Faktura vert sendt ut 3-4 veker før den forfell til betaling den 20. i kvar månad.

Her er nokre døme på betalingsplan for skuleåret -24/25 for ein internatelev som bur på det dyraste internatet.

Vg1 ST internatelev SUM Skulepengar Internat (kost/losji) Depositum Internat
PC ***
September** 14 850   2 700   12 150      
Oktober 14 800   1 800   8 100   1 000   3 900
November 9 900   1 800   8 100      
Desember 9 900   1 800   8 100      
Januar 9 900   1 800   8 100      
Februar 9 900   1 800   8 100      
Mars 9 900   1 800   8 100      
April 9 900   1 800   8 100      
Mai 9 900   1 800   8 100      
Juni 4 950   900  4 050      
Juli - 1 000       - 1 000    
  102 900  
18 000  
81 000  
0   3 900

Internatelev som bur på det dyraste internatet og som skal delta på Vg2-tur:

Vg2 internatelev SUM Vg2 Europa *
Skole-penger Internat (kost/losji) Vg2-tur Roma*
September** 15 900   2 700   12 150   1 155  
Oktober 10 600   1 800   8 100   770  
November 10 600   1 800   8 100   770  
Desember 10 600   1 800   8 100   770  
Januar 10 600   1 800   8 100   770  
Februar 10 600   1 800   8 100   770  
Mars 10 600   1 800   8 100   770  
April 10 600   1 800   8 100   770  
Mai 10 600   1 800   8 100   770  
Juni 5 300   900   4 050   385  
  106 000  
18 000  
81 000  
7 700  

* I tillegg kjem påmelding til skuleturen på kr 1.500 som skal betalast våren Vg1.

** Faktura for september gjeld betaling for halve august og heile september. Det blir derfor ekstra stort beløp som skal betalast i september. Ta kontakt med skulen om du ønskjer å betale inn eit beløp i august for å sleppe stort beløp i september.

*** Ved bestilling av PC kan eleven velgje å betale PC over tre skuleår.

Plan for spesialdiett

Kva Utsending Betalingsfrist
Tillegg for spesialdiett Ved behov månadleg