Stipend

Det er mulig å søke om stipend fra Tryggheim til hel/delvis dekning av skolepenger for de med lav inntekt.

Ta kontakt for nærmere informasjon, gjerne på e-post: regnskap@tryggheim.no

For informasjon om stipend Lånekassen gå hit.