Slik søker du stipend og lån fra Lånekassen

Viktig informasjon om Lånekassen:
OBS! Det er mulig å søke om støtte fra Lånekassen fra og med juli måned.

 

a) Om utstyrsstipend

Alle elever med ungdomsrett i videregående skole har rett til utstyrsstipend fra Lånekassen. Beløpet avhenger av hvilket utdanningsprogram du går på. For å få stipend må du søke. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend.

For skoleåret 2020/2021 er satsene følgende:

 • 1071 kroner: Studiespesialisering/påbygg
 • 1611 kroner: Helse- og oppvekstfag
 • 2597 kroner: Elektro og datateknologi
 • 4412 kroner: Bygg- og anleggsteknikk

 

b) Om borteboerstipend, bostipend

Er du internatelev eller bor på hybel og har ungdomsrett, kan du ha rett til bostøtte fra Lånekassen, under forutsetning av at:

 1. Du bor minst 4 mil unna Tryggheim,

  ELLER

 2. Samlet reisetid fra hjemmet til foreldrene dine til Tryggheim overskrider 3 timer t/r,

  ELLER

 3. Særlige forhold gjør internat aktuelt (snakk med skolens Lånekasse-kontakt)

For skoleåret 2020/2021 er satsene følgende:
4603 kroner per måned = 46 030kr. per skoleår

 

c) Verdt å merke seg

 1. Lånekassen kan trekke tilbake støtte eller avkorte stipend ved høyt, ugrunnet fravær.
 2. Søknadsfrister: 15.nov. for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret. Merk at du kan søke stipend for hele året innen 15.november.
 3. Som lærling kan du ha rett til både stipend og lån fra Lånekassen i 11 måneder per skoleår. Du må vente med å søke til lærekontrakten din er godkjent.
 4. For utfyllende informasjon om disse og flere stipend/lån (reisestipend, etc.): www.lanekassen.no
 5. Hvis du har ungdomsrett får du full støtte til videregående opplæring i Norge selv om du ikke har full studiebelastning.
 6. Når lånekassen vurderer om du har rett til reisestipend, brukes avstanden mellom dine foreldres folkeregistrerte adresse og adressen til lærestedet ditt. Reisestipendet blir regnet ut etter faste kilometersatser.
 7. Grunnstipend endrer navn til inntekstavhengig stipend, bostipend endrer navn til borteboerstipend. se ellers de viktigste endringene til årets utdanningsstøtte i Lånekassens forskrift.

Økonomi

Slik går du frem

Alle elever bør søke stipend og lån i Statens Lånekasse for utdanning. Alle som søker, får minimum utstyrsstipend. Du gjør slik:

 • Gå til www.lanekassen.no og finn «Dine sider».
 • Bruk MinID-kodene som du fikk fra skatteetaten for å registrere deg. Har du mistet dem, kan du bestille nye på https://brukerprofil.difi.no/orderpincode/
 • Registrer deg som bruker. Lag ditt eget passord og registrer mobilnummer og e-postadressen din.

 • Du kan nå søke. Trykk på "Søknad og skjema om stipend og lån". Prosessen er selvinstruerende. For å få utbetalt pengene må du:
  • Eie en bankkonto
  • Signere avtale om støtte digitalt før pengene blir utbetalt.
   • Om du er under 18 år, må foresatte signere for deg.
   • Er du over 18 år, gjør du det selv

Søknader skal bekreftes av skolen. På grunn av ferieavvikling er det derfor viktig at du søker så tidlig som mulig, dersom du ønsker å få pengene ved skolestart.

Spørsmål om stipend, kontakt:

Rådgjevar, lærar Kjartan Håland

51 79 80 15 906 52 360 khaland@tryggheim.no