Betalingsplan

Plan for faktura

Faktura blir sendt ut kvar månad frå september til juni. Faktura vert sendt ut 3-4 veker før den forfell til betaling den 20. i kvar månad.

Her er eit eksempel på betalingsplan for ein Vg1 internatelev som bur på det dyraste internatet og som kjøpar PC av skulen.

  SUM Skolepenger Internat (kost/losji) Depositum internat PC*
September** 11 925 2 175 9 750    
Oktober 12 163 1 450 6 500 1 000 3 213
November 7 950 1 450 6 500    
Desember 7 950 1 450 6 500    
Januar 7 950 1 450 6 500    
Februar 7 950 1 450 6 500    
Mars 7 950 1 450 6 500    
April 7 950 1 450 6 500    
Mai 7 950 1 450 6 500    
Juni 3 975 725 3 250    
  83 713 14 500 65 000 1 000 3 213

* Ved bestilling av PC kan eleven velge å nedbetale skulepc over tre skuleår.
** Faktura for september gjeld betaling for halve august og heile september. Det blir derfor ekstra stort beløp som skal betalast i september. Ta kontakt med skulen om du ønskjer å betale inn eit beløp i august for å sleppe stort beløp i september.

Plan for faktura: Vg2-tur

Kva Utsending Betalingsfrist
Påmelding til skuletur Israel og TPT [Vg2] - delbetaling 1 1. mai     20. mai
Skuletur Israel og TPT [Vg2] - delbetaling 2 1. juli 20. juli
Skuletur Israel og TPT [Vg2] - delbetaling 3 1. aug 20. aug
Skuletur Israel [Vg2] - delbetaling 4 1. okt 20. okt
Skuletur Israel [Vg2] - delbetaling 5 1. nov 20. nov

Plan for spesialdiett

Kva Utsending Betalingsfrist
Tillegg for spesialdiett Ved behov månedlig