Betalingsplan

Plan for faktura

Faktura blir sendt ut kvar månad frå september til juni. Faktura vert sendt ut 3-4 veker før den forfell til betaling den 20. i kvar månad.

Her er eit eksempel på betalingsplan skuleåret -22/23 for ein Vg1 internatelev som bur på det dyraste internatet og som kjøpar PC av skulen.

  SUM Skolepenger Internat (kost/losji) Depositum internat PC*
September** 12 675   2 325   10 350      
Oktober 12 804   1 550   6 900   1 000   3 354
November 8 450   1 550   6 900      
Desember 8 450   1 550   6 900      
Januar 8 450   1 550   6 900      
Februar 8 450   1 550   6 900      
Mars 8 450   1 550   6 900      
April 8 450   1 550   6 900      
Mai 8 450   1 550   6 900      
Juni 3 975   775   3 450      
Juli -1 000       -1 000    
  87 854  
15 500  
69 000  
0  
3 354

* Ved bestilling av PC kan eleven velge å nedbetale skulepc over tre skuleår.
** Faktura for september gjeld betaling for halve august og heile september. Det blir derfor ekstra stort beløp som skal betalast i september. Ta kontakt med skulen om du ønskjer å betale inn eit beløp i august for å sleppe stort beløp i september.

Plan for faktura: Vg2-tur

Kva Europa Israel Utsending Betalingsfrist
Påmelding til skuletur Israel og Europa [Vg2/Vg3] - delbetaling 1 1 500   1 500   1. mai       20. mai
Skuletur Israel og Europa [Vg2/Vg3] - delbetaling 2 2 000   3 500   1. juli   20. juli
Skuletur Israel og Europa [Vg2/Vg3] - delbetaling 3 2 000   3 000   1. aug   20. aug
Skuletur Israel og Europa [Vg2/Vg3] - delbetaling 4 2 000   3 000   1. okt   20. okt
Skuletur Israel og Europa [Vg2/Vg3] - delbetaling 5 2 000   3 000   1. nov   20. nov
Skuletur Israel [Vg2/Vg3] - delbetaling 6     3 000   1. des   20. des
SUM 9 500 17 000    

Plan for spesialdiett

Kva Utsending Betalingsfrist
Tillegg for spesialdiett Ved behov månedlig